Asennuspalkintokampanja

Osallistumisehdot

SUOMI 

Osallistumisehdot – Bridgestonen asennuspalkintokampanja Q2 2023

Nämä ehdot koskevat Bridgestonen asennuspalkintokampanjaan osallistumista verkkosivustolla. Kampanjaan voi osallistua linkin www.tbr. bridgestone.fi kautta.

Kampanja on avoin kaikille osallistujille sukupuolesta riippumatta. Kaikki osallistumisehtojen sanamuodot ovat sukupuolineutraaleja.

§ 1. – Määritelmät

1.1. Kampanja: Bridgestone-kampanja on kuvattu artiklassa 3.

1.2. Osallistumisaika: 22.05.– 01.08.2023. Vain kampanjan voimassaoloaikana tehdyt ja toimitetut renkaat oikeuttavat osallistumiseen. Vain niin kauan, kuin varastoa riittää. Oikeus kampanjan pidentämiseen pidätetään.

1.2.1. Kampanjan aloituspäivämäärä: Päivämäärä, josta alkaen osallistujat voivat osallistua kampanjaan: 22.05.2023 klo 00:00.

1.2.2. Kampanjan päättymispäivämäärä: Rekisteröitymisten vastaanottamisten päättymispäivämäärä: 01.08.2023 klo 24:00.

1.2.3 Edellä mainitun vastaanottamisten päättymisen jälkeen kaikki epätäydellisesti jätetyt rekisteröitymiset ja oikeus saada palkinto vanhenevat.

1.3. Osallistuja: Kampanjaan osallistuva henkilö, jolla on osallistumisehtojen artiklan 2 mukaisesti oikeus osallistua.

1.4. Palkinto: Osallistuja saa uusista Rengasliikkeestä ostetuista Bridgestone ja Firestone-kuorma-autonrenkaista palkinnon kuuden viikon sisällä ilmoitetulle tilille. Palkinnon suuruus riippuu ostettujen renkaiden lukumäärästä.

Palkintotaulukko:
4 rengasta = 100,– €
5 rengasta = 125,– €
6 rengasta = 150,– €

Lahjakortin saamiseen tarvitaan ostotosite, josta käy ilmi neljän uuden, Bridgestone ja Firestone-kuorma-autonrenkaan osto (lahjakorttia kohden) sisältäen asennuksen tai muut palvelut (esim. Fleet Check).

1.5. Järjestäjä: 

Bridgestone Europe NV/SA, Suomen sivuliike, Valokaari 8, 00750 HELSINKI, y-tunnus FI1806488-9

1.6. Osallistumisen säännöt: Yleiset sopimusehdot, tietosuojaseloste ja evästekäytäntö, jotka koskevat kampanjaa, on ilmoitettu järjestäjän verkkosivustolla: www.tbr. bridgestone.fi.

1.7. Palkinnonsaaja: Osallistujat, jotka saavat palkinnon artiklan 3.1. mukaisesti. Vain niin kauan, kuin varastoa riittää. 

 

§ 2. – Osallistumisoikeus

2.1 Osto ja todistaminen

Bridgestonen asennuspalkintokampanjaan osallistuminen edellyttää vähintään neljän (4) Bridgestone tai Firestone kuorma-autonrenkaan ostamista sisältäen asennuksen.

Ostotositteet (lasku, kuitti, koneellisesti laadittu ostotosite sellaiselle jälleenmyyjän kirjepohjalle tai sellaisella jälleenmyyjän leimalla varustettuna, josta käy ilmi jälleenmyyjän nimi sekä uusien Bridgestone ja Firestone-kuorma-autonrenkaiden kuvaus on ladattava rekisteröitymisen yhteydessä osoitteeseen www.tbr. bridgestone.fi.

Laskun on oltava osoitettu osallistujan yritykselle ja/tai nimelle. Jokaista ostotositetta saa käyttää vain kerran kampanjaan osallistumista varten. Jos ostotositetta käytetään useita kertoa, ensimmäinen rekisteröityminen sekä kaikki muut rekisteröitymiset poistetaan ja osallistuja suljetaan kampanjasta pois.

Jos ostotosite on kelvoton, Bridgestone poistaa koko rekisteröitymisen lisäajan jälkeen, eikä osallistumiseen tai palkinnon saamiseen ole oikeutta.


2.2 Osallistumiseen on oikeutettu
a) 
luonnollinen henkilö (yksityishenkilö), joka on yli 18-vuotias ja jonka pysyvä asuinpaikka on Suomessa.

b) oikeushenkilö, jonka päätoimipaikka on Suomessa.

2.3 Osallistua eivät saa:

- Bridgestonen työntekijät
- osallistuva jälleenmyyjä
- Bridgestonen keskitetyn laskutuksen kalustot ja eteenpäin myyvät tahot
- osallistuvat edustajat
- osallistuvat palveluntarjoajat
- osallistuvat yritykset ja jälleenmyyjät sekä heidän perheenjäsenensä.

 

2.4. Osallistumisen suorittamista ei saa siirtää: Myöskään se ei ole sallittua, että Bridgestonen työntekijät, osallistuvat jälleenmyyjät, osallistuvat edustajat, palveluntarjoajat ja yritykset sekä heidän työntekijänsä ja perheenjäsenensä suorittavat osallistumisen kolmatta osapuolta (ostavaa kuluttajaa) varten. Tämä ei ole sallittua edes heidän nimenomaisesta toimeksiannostaan. Se johtaa osallistumisen poissulkemiseen.

2.5. Myös sellaiset henkilöt poissuljetaan, jotka käyttävät luvattomia apuvälineitä tai muutoin hankkivat itselleen manipuloimalla etuja. Tällaisissa tapauksissa palkinnot saatetaan periä jälkikäteen takaisin.

2.6. Osallistumalla kampanjaan osallistuja hyväksyy osallistumisehdot sitovasti.

2.7 Tietosuojaseloste ja evästekäytäntö voidaan lukea osoitteessa www.tbr. bridgestone.fi.

2.8. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sulkea sellaiset osallistujat pois, jotka käyttävät epätäydellisiä tai väärennettyjä nimiä tai osoitteita taikka jotka väärinkäyttävät, manipuloivat tai kiertävät osallistumisehtoja tai yrittävät manipuloida tai kiertää osallistumisehtoja taikka jotka tekevät petoksen, riippumatta sen muodosta.

2.9. Osallistujat voivat osallistua kampanjaan vain kampanjan voimassaoloaikana ja näissä osallistumisehdoissa kuvatulla tavalla.

2.10. Osallistujalta edellytetään osallistumista varten pääsy internetiin tietokoneelta, älypuhelimesta tai muulta päätelaitteelta.

2.11 Kaikki sähköpostivahvistukset ja lisäajat saattavat joutua roskapostiin osallistujan sähköpostin palveluntarjoajasta riippuen. On osallistujan vastuulla tarkastaa roskapostikansio.

 

§ 3 – Kampanjan kuvaus

Bridgestone tarjoaa asennuspalkintokampanjan 22.05.2023 – 01.08.2023. Rekisteröityminen kampanjaan osallistumiseksi on mahdollista vain kampanjan voimassaoloaikana. Osallistumista varten asiakkaan on ostettava renkaat (katso § 2.) välisenä aikana ja rekisteröidyttävä verkkosivustolla 01.08.2023 mennessä (katso § 4.).

 

§ 4 – Osallistuminen

4.1. Heti kun osallistuja on suorittanut rekisteröitymisen täydellisesti ja vahvistanut sen kaksinkertaisen suostumuksen kautta, tiedot voidaan tarkastaa ja maksu valmistella.

4.2. Jos ostotosite ei ole kelvollinen, osallistujalle ilmoitetaan asiasta, osallistumistili lukitaan ja rekisteröityminen poistetaan kampanjan päätyttyä.


§ 5 – Asennuspalkinto

5.1. Ostaessasi vähintään neljä (4) Bridgestone tai Firestone kuorma-autonrengasta asiakas saa lunastettavakseen 25€ arvoisen lahjakortin per rengas. 

5.2. Käteispalkinto siirretään pankkitilille kuuden viikon sisällä. (Tieto: Palkinnon maksaa palveluntarjoaja TAKTZEIT GmbH, huomioithan tämän maksua tarkastaessasi.)

5.3. Bridgestone vapautetaan kaikista vaateista palkinnon välittämisen kautta, eikä Bridgestone vastaa mahdollisista seurausvahingoista, jotka syntyvät palkinnon käyttämisestä tai muutoin palkintoon liittyen.

5.4. Bridgestone pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai lopettaa kampanja minä tahansa ajankohtana ilman etukäteisilmoitusta ja syitä ilmoittamatta. Järjestäjät voivat käyttää tätä mahdollisuutta erityisesti silloin, jos kampanjan toteuttamista ei voida taata teknisistä syistä (esim. tietokonejärjestelmän virukset, laitteiston ja/tai ohjelmiston manipulointi tai virheet) tai oikeudellisista syistä. Jos tällainen kampanjan lopettaminen johtuu jonkun osallistujan käyttäytymisestä, järjestäjät voivat vaatia tätä henkilöä korvaamaan syntyneen vahingon.

5.5. Oikeustoimet poissuljetaan.

 

§ 6 – Vastuuvapautus

6.1. Järjestäjä, sen työntekijät, sen sopimuskumppanit ja muut osallistuvat kolmannet osapuolet eivät vastaa vahingoista, jotka syntyvät palkinnosta (tai sen luovuttamisesta ja/tai käyttämisestä) tai kampanjaan osallistumisesta. Tämä ei koske tapauksia, joissa on kyse tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta, ja silloinkin vain henkilövahinkojen tai kuolemantapauksien taikka järjestäjän olennaisten sopimusvelvoitteiden osalta.

 

6.2. Järjestäjä, sen työntekijät, sen sopimuskumppanit tai muut osallistuvat kolmannet osapuolet eivät vastaa kadonneista, myöhästyneistä tai virheellisistä osallistujien lähettämistä tiedoista, kun tämä johtuu tapahtumista, jotka eivät ole järjestäjän hallittavissa, kuten esimerkiksi kaikenlaiset ohjelmistoon, osallistujan päätelaitteeseen, osallistujan verkkoon tai osallistujan internetyhteyteen liittyvät häiriöt.

 

6.3. Järjestäjä ei anna minkäänlaista takuuta koskien luovutettuja palkintoja eikä vastaa niihin liittyen (paitsi tahallisuuden ja törkeän tuottamuksen tapauksessa). Järjestäjä ei vastaa palkinnon mahdollisista puutteista.

 

Joissakin oikeuskäytännöissä ei ole sallittua sulkea vastuuta pois tai rajoittaa sitä joissakin tai kaikissa edellä mainituissa olosuhteissa. Näissä oikeuskäytännöissä järjestäjän vastuuta rajoitetaan niin paljon, kuin se on lain mukaan sallittua.

 

Osallistujan on maksettava kaikki palkinnon arvoon kokonaan tai osittain kohdistuvat verot, jotka osallistujaa koskevien paikallisten tai muiden lakien mukaan on maksettava, eikä verojen maksamista voida vaatia millään tavoin järjestäjältä.

 

6.4. Rekisterinumero – Merkit, nimet, logot: Kaikki kampanjassa käytetyt ja/tai kampanjateksteissä nimetyt tuotteiden nimet, kuvat ja merkit ovat kulloisenkin yrityksen ja/tai lisenssinantajan merkkejä ja malleja yms. riippumatta siitä, onko sitä tuotu esiin ja onko ne merkitty symbolilla ®, ™ tai muulla vastaavalla.

§ 7. Tietosuojaseloste

7.1 Tietosuojatiedot

Järjestäjät (samalla rekisterinpitäjä) käsittelevät osallistujien kaikkia henkilötietoja luottamuksellisesti sekä keräävät, tallentavat ja käsittelevät niitä ainoastaan kampanjan toteuttamiseksi. Henkilötietoja siirretään ainoastaan avustaville tahoille (palveluntarjoajat, agentit, palkinnon lähettäjät) tämän kampanjan toteuttamiseksi. Tietoja ei siirretä muille kolmansille osapuolille, ellei tähän ole saatu osallistujan suostumusta tai ellei tähän ole laillista lupaa. Osallistujien henkilötiedot välitetään kampanjan järjestäjälle kampanjan toteuttamiseksi ja erityisesti siksi, että kampanjasta voidaan ilmoittaa sähköpostitse tai puhelimitse.

 

Osallistujalla on koska tahansa oikeus saada tietoa järjestäjän järjestelmiin tallennetuista henkilötiedoistaan sekä muista tietojenkäsittelyä koskevista tiedoista sekä käsiteltävien tietojen oikaisemisesta, poistamisesta ja käsittelyn rajoittamisesta. Osallistuja voi ottaa yhteyttä suoraan järjestäjään kohdassa 1 mainittujen yhteystietojen avulla oikeuksiensa käyttämiseksi. Osallistujalla on lisäksi oikeus koska tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä tulevin vaikutuksin kampanjan toteuttamiseksi. Jos osallistuja käyttää oikeuttaan vastustaa tietojenkäsittelyä, järjestäjä ei voi enää tarjota palveluitaan. 

 

Osallistujalla on lisäksi koska tahansa oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, esim. osallistujan kulloisenkin asuinpaikan maan mukaiselle tietosuojavaltuutetulle. Vaihtoehtoisesti osallistuja voi käyttää lainmukaisia oikeuksiaan ottamalla yhteyttä osoitteessa https://privacy.bridgestone.eu/language=FI annettuihin yhteystietoihin tai tietosuojasta vastaavaan yhteyskumppaniimme osoitteessa https://privacy.bridgestone.eu/language=FI

 

Rekisteröityessään kampanjaan osallistujat voivat päättää, haluavatko saada tulevaisuudessa lisätietoja järjestäjän tuotteista ja palveluista.

 

Jos osallistuja päättää pyytää lisätietoja, hän antaa erillisen suostumuksensa siihen, että hänen rekisteröitymistietonsa lisätään järjestäjän uutiskirjeiden postituslistoille. Osallistujat voivat koska tahansa poistua kulloisenkin uutiskirjeen postituslistalta napsauttamalla jokaisessa sähköpostissa olevaa ’unsubscribe’-linkkiä tai ilmoittamalla asiasta järjestäjälle. Asiasta ei koidu osallistujalle muita kuluja kuin perustariffien mukaiset välityskulut Internetin käytöstä.

 

7.2. Vastuun rajoitus

Järjestäjä on vastuussa lainmukaisten määräysten mukaisesti henkeen, ruumiiseen ja terveyteen kohdistuvista vahingoista

sekä lainmukaisesta pakollisesta vastuusta, esimerkiksi tuotevastuulain mukaisesti, joiden syynä on järjestäjän velvoitteiden täyttämättä jättäminen joko tahallisesti tai laiminlyönnin vuoksi taikka järjestäjän laillisen edustajan tai agentin velvoitteiden täyttämättä jättäminen joko tahallisesti tai laiminlyönnin vuoksi. Järjestäjä on vastuussa muista vahingoista vain niiden vahinkojen osalta, jotka liittyvät järjestäjän tekemään olennaiseen sopimuksen rikkomukseen taikka järjestäjän velvoitteiden täyttämättä jättämiseen joko tahallisesti tai laiminlyönnin vuoksi taikka järjestäjän laillisen edustajan tai agentin velvoitteiden täyttämättä jättämiseen joko tahallisesti tai laiminlyönnin vuoksi.

 

7.3. Facebook-vastuuvapautuslauseke

Tämä kampanja ei liity Facebookiin millään tavoin, eikä Facebook sponsoroi, tue eikä järjestä tätä kampanjaa millään tavoin.

 

7.4. Sovellettava lainsäädäntö

Kampanjan toteuttamiseen ja osallistumisehtoihin sovelletaan ainoastaan Saksan liittotasavallan lainsäädäntöä koskien kaikkia osallistujia, joiden pysyvä asuinpaikka on Saksassa, sekä Itävallan lainsäädäntöä koskien osallistujia, joiden pysyvä asuinpaikka on Itävallassa.

 

7.5 Erillisyyslauseke

Mikäli jokin näiden osallistumisehtojen määräyksistä on kokonaan tai osittain pätemätön tai muuttuu sellaiseksi, tällä ei ole vaikutusta muiden näiden osallistumisehtojen määräyksien pätevyyteen. Pätemättömän määräyksen tilalle astuu voimaan sellainen laillisesti sallittu määräys, joka vastaa parhaiten pätemättömän määräyksen ajatusta ja tarkoitusta taloudellisesti. Vastaava koskee tilannetta, jossa näistä osallistumisehdoista puuttuu jokin määräys.

 

§ 8 – Muuta

8.1. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden (i) muuttaa tai pidentää kampanjaa taikka siirtää päättymispäivää ilman etukäteisilmoitusta, (ii) muuttaa osallistumisehtoja oman harkintansa perusteella syitä ilmoittamatta ja (iii) peruttaa kampanjan, jos on olemassa sen vaikutusvallan ulkopuolella olevia syitä.

8.2. Osallistujien lähettämät tiedot, mukaan lukien kaikki omistajanoikeudet lähetettyihin tietoihin, siirtyvät lähettämisen mukana järjestäjän omaisuudeksi. Osallistujat luopuvat lähettämiään tietoja koskien kaikista moraalisista tai muista vaateista ja selvittävät, että heillä on kaikki tarvittavat oikeudet luovuttaa näissä osallistumisehdoissa määritellyt oikeudet.

8.3. Ainoastaan järjestäjä päättää kaikki kysymykset ja asiat, joita nämä osallistumisehdot eivät kata.

8.4. Jos tuomioistuin päättää, yksi tai useampi osallistumisehto (tai niiden osa) on epäkelpo, lainvastainen tai ei toteuttavissa, kyseistä osaa on pidettävä poistettuna osallistumisehdoista tarvittavissa määrin. Tämä ei koske muiden osallistumisehtojen kelpoisuuteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

8.6. Kampanjaa tai näitä sääntöjä koskevassa riitatapauksessa vain vastaavat tuomioistuimet (katso § 7.4.) ovat vastuullisia, mutta vasta sen jälkeen, kun järjestäjä ja osallistuja ovat yrittäneet ratkaista riidan sopimalla.

 

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tästä kampanjasta, ota yhteyttä: info@bridgestone-b2b.eu